Levande Sagor med Maija Wäre

Nylands svenska ungdomsförbund och modersmålsläraren, Maija Wäre gör ett samarbete som utmynnar i att föra ut konceptet dramatiserade sagostunder med rekvisita, till förskole- och daghemsbarn i huvudstadsregionen. Sagorna som framförs med lov av Berghs förlag är den svenska barnlitteraturförfattaren Ulf Starks tre böcker om Elmer.

Föreställningen är och förblir helt kostnadsfri för barnen, daghemmen och förskolorna. Idén med projektet är att väcka intresse för sagorna med betoning på god svenskspråkig barnlitteratur samt väcka läslust hos barn. 

Kontakta: maija.ware@gmail.com för mera info och bokningar.