Streetdance kurs


Anmälnignar: sandels(at)hel.fi
Max deltagare: 20st.
Tid: Måndagar, kl.19.00-20.00
Plats: Ungdomsgården Sandels, Topeliuksenkatu 2, 00260 Helsinki
Ålder: 11-15 åringar
Språk: Svenska
Lärare: Lotta Puisto
Pris: Hela kursen är gratis
Mera info: kansliet@nsu.fi eller sandels(at)hel.fi
Arr: Nylands svenska ungdomsförbund tillsammans med Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet