Vårmöten under coronapandemin 2021

03.02.2021 kl. 11:17
Riktlinjer för vårmöten under pandemin. Riksdagen godkände i höstas en förlängning av den temporära lagen som berör föreningar. Lagen gäller till 30.6.2021.

Riksdagen godkände i höstas en förlängning av den temporära lagen som berör föreningar. Lagen gäller till 30.6.2021.

Det innebär att temporära lättnaderna för distansdeltagande i möten och fullmakter gäller föreningsmöten som hålls under perioden 1.10.2020-30.6.2021.


Om föreningsmötet hålls på distans, måste det ändå alltid finnas en fysisk plats där medlemmar kan delta på traditionellt sätt. Föreningen kan framföra önskemål att medlemmarna deltar genom datakommunikation men man får inte förbjuda någon att delta fysiskt.

Notera dock att den temporära lagen inte tillåter att föreningsmötena dvs vårmöte, höstmöte eller årsmöte flyttas fram utan de skall hållas i enlighet med föreningarnas egna stadgar.

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt gäller enligt regionförvaltningens beslut från den 27.1 att högst 10 personer kan sammankomma fysiskt på möten, dock under förutsättningen att man kan trygga säkerheten för deltagarna. Detta gäller åtminstone fram till 28.2.

 

 

https://foreningsresursen.fi/start/article-43349-74913-foreningsmoten-och-den-temporara-lagen