Nyttiga länkar

 

Från följande sidor kan föreningar söka understöd och bidrag för olika ändamål:

Renoveringsstöd till föreningshus (Svenska Kulturfonden)

Renoveringsstöd till föreningshus (Finlands Hembygdsförbund)

Konstsamfundet

Svenska Kulturfonden

Svenska Folkskolans Vänner  

Cimo

Finlands Hembygdsförbund

Silmu

Pomoväst

Undervisnings- och kulturministeriet

Fyrk

Sparbanksstiftelserna

Uf-föreningsstöd

Produktionsstöd för amatörteaterpjäser

Tor Holms minnesfond

Suomen kulttuurirahasto/centralfonden och Nylands fond

Landsbygdens bildnings- och kulturförbund

 


Andra tjänster som kan vara våra medlemmar till nytta:

Föreningsresursen.fi  Svenska studiecentralens informativa webbsidor för föreningskunskap.

Föreningshus.fi Blanketter, tillstånd, modell för räddningsplan och mycket annat  nyttigt för föreningar med föreningshus

Evenemang.fi Tips och råd för att arrangera större evenemang, samt en kalender dit ni kan anmäla era evenemang.

FSU.fi Information om ekonomiskt understöd för föreningen, blanketter för bland annat kostnadsredovisning och reseersättning.

Webbhuset.fi Webbsajter, Domännamn, Medlemsregister, Fortnox Bokföring

Vero.fi Skatteförvaltningen

Prh.fi Föreningsregistret (Patent och -registerstyrelsen)

Teater.fi information om finlandssvenska teatrar, föreställningar, pjäser och annat inom teater.

Evenemax Meddela om era evenmang och hitta information om vad som ordnas i Svenskfinland.

 

 

Manualer: 

Manual för ifyllande av föreningsverktyget d.v.s. det som tidigare kallades rapportblanketten.

Manual till digistoff 2

Manual för webbsajtstilbyggaren

Föreningsresursen.fi