Medlemsservice


NSU erbjuder sina medlemmar:

• Kostnadsfri egen webbsajt (med Webbhuset som leverantör).

• Vi hjälper till med att skräddarsy er webbsajt för att passa era behov.

• Kostnadsfri tillgång till nätbaserade Desky (med Webbhuset som leverantör) som möjliggör intern kommunikation och dokumentlagring (med 10G som molntjänst) mm.

• Tillgång till det nätbaserade bokröringsprogrammet Briox (subventionerat till 75%)

• Tillgång till nätbaserat medlemsregister

• Delta på NSU: s anordnade kurser och utbildningar

• Råd och tips då föreningstekniska eller IT frågor uppkommer

• Subventionerade grafisk design tjänster 

• Delta på NSU:s kostnadsfria drop-in verkstäder

• Beställa subventionerad teaterföreställning av NSUs olika turnerande pjäser

• Annonsera om era sommarevenemang i NSUs helsidesannons i HBL

• Möjlighet att få uppträda med sina alster på Nyländsk Aftongala

• Ansöka om föreningshusrenoveringsbidrag

• Delta i den Nyländska frågesporten 

• Direkt information om aktuella händelser i föreningsvärlden

• Premiera aktiva föreningsmedlemmar med NSU:s förtjänsttecken

• Låna pjäser från FSU:s pjäsbiblioteket (teatergrupper)

• Hjälp med upphovsrätter av FSU (teatergrupper)

• Möjlighet att synas på webbsidan teater.fi (teatergrupper)