Medlemsservice


NSU erbjuder sina medlemmar:

• Kostnadsfri webbsajt under Kulturhuset med tillgång till stilbyggaren.

• Kostnadsfri skräddarsydd webbsajt för föreningen

• Tillgång till ett nätbaserat bokföringsprogram

• Tillgång till nätbaserat medlemsregister

• Delta på NSU: s anordnade kurser och utbildningar

• Råd och tips då föreningstekniska eller IT frågor uppkommer

• Subventionerade professionella grafisk design tjänster 

• Delta på NSU:s kostnadsfria drop-in verkstäder

• Beställa subventionerad föreställning av den turnerande ungdomspjäsen

• Kostnadsfritt beställa interkulturell storytellingverkstäder till sin förening

• Annonsera om sommarevenemang i en gemensam helsides annons i HBL

• Möjlighet att få uppträda med sina alster på Nyländsk Aftongala

• Möjlighet till föreningshusrenoveringsbidrag

• Annonsera billigare i KSF-medias tidningar

• Delta i den Nyländska frågesporten 

• Direkt information om aktuella händelser i föreningsvärlden

• Delta i NSU: s olika sporrande av teaterintresse projekt i Nyland

• Premiera aktiva föreningsmedlemmar med NSU:s förtjänsttecken

• Hålla möten i NSU:s föreningshus Bygdehemmet i Botby

• Låna pjäser från FSU:s pjäsbiblioteket (teatergrupper)

• Hjälp med upphovsrätter av FSU (teatergrupper)

• Möjlighet att synas på webbsidan teater.fi (teatergrupper)