Medlemsservice


NSU erbjuder sina medlemmar:

• Föreningar anslutna till NSU kan ansöka om föreningshusrenoveringsbidrag av Hembygdsförbundet (Kotiseutuliitto).

• Kostnadsfri egen webbsajt (med Webbhuset som leverantör).

• Vi hjälper till med att skräddarsy er webbsajt för att passa era behov.

• Kostnadsfri tillgång till nätbaserade Desky (med Webbhuset som leverantör) som möjliggör intern kommunikation mm.

• Tillgång till det nätbaserade bokföringsprogrammet Briox (subventionerat till 75%)

• Tillgång till nätbaserat medlemsregister

• Delta på NSU: s anordnade kurser och utbildningar

• Råd och tips då föreningstekniska eller IT frågor uppkommer

• Subventionerade grafisk design tjänster 

• Möjlighet att sätta in sina evenemang i Föreningskalendern

• Annonsera om era sommarevenemang i NSUs helsidesannons i HBL

• Möjlighet att få uppträda med sina alster på Nyländsk Aftongala

• Delta i den Nyländska frågesporten

• Premiera aktiva föreningsmedlemmar med NSU:s förtjänsttecken

• Låna pjäser från FSU:s pjäsbiblioteket (teatergrupper)

• Hjälp med upphovsrätter av FSU (teatergrupper)

• Möjlighet att synas på webbsidan teater.fi (teatergrupper)

• Direkt information om aktuella händelser i föreningsvärlden