Rörelsen:

FSU Riksomfattande ungdomsförbundet: 

Finlands Svenska Ungdomsförbund


Landskapsförbunden:

Nylands svenska ungdomsförbund

Åbolands Ungdomsförbund

Svenska Österbottens Ungdomsförbund

Ålands Ungdomsförbund


Lokalförbunden i Nyland:

Klicka på länken: Medlemmar


Finlandssvenska förbund i Sverige:

Finlandssvenska Nylandsgillet i Stockholm

Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige