Kallelse till vårmöte

11.03.2021 kl. 10:40
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte tisdagen den 13 april 2021 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors.

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte tisdagen den 13 april 2021 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors.

För att minska risken för spridningen av covid-19-epidemin sker deltagande i mötet även med hjälp av datakommunikation där medlemmarna får delta i mötet genom videokonferensprogrammet Google Meet.

 

Anmälan av delegater som deltar per videokonferens sker senast 11.4.2021 till putte@nsu.fi. Anmälan måste innehålla varje deltagares e-postadress samt undertecknad fullmakt.

På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. På förbundsmötet äger varje lokalförbund och förening som är direkt anslutna till NSU rätt att med två befullmäktigade delegater utöva rösträtt, vilka vardera har en röst.

Helsingfors den 11 mars 2021
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

Bilagor:

Årsberättelse 2020
Bokslut 2020
Mötesagenda

Ladda ner fullmakt HÄR