Föreningshusrenovering - konditionsbedömning och planering

08.09.2021 kl. 11:03

Kulturfonden beviljar bidrag för konditionsbedömning och planering inför planerad renovering av föreningshus. Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidraget.

Ansökningstiden 1-30.4 och 1-30.9
Läs mer här: Alla stipendier & bidrag – Svenska kulturfonden