Kallelse till vårmöte

23.02.2024 kl. 09:18
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte onsdagen den 20 mars 2024 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors.

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte onsdagen den 20 mars 2024 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors.

Deltagande i mötet sker även med hjälp av datakommunikation där medlemmarna får delta i mötet genom videokonferensprogrammet Google Meet.
Videosamtalslänk: https://meet.google.com/ugc-zetd-bwmPå vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. På förbundsmötet äger varje lokalförbund och förening som är direkt anslutna till NSU rätt att med två befullmäktigade delegater utöva rösträtt, vilka vardera har en röst.
 

 

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

BILAGOR:
Föredragningslista
Fullmakt
LÄNK TILL BILAGOR