Föreningshusrenovering - konditionsbedömning och planering

08.09.2021 kl. 11:03

Kulturfonden beviljar bidrag för konditionsbedömning och planering inför planerad renovering av föreningshus. Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidraget.

Ansökningstiden 1-30.4 och 1-30.9
Läs mer här: Alla stipendier & bidrag – Svenska kulturfonden

Bulletinen nr 7 2021

- Nyländsk Afton, köp era biljetter - NSU Priset, röstningen är nu öppen! - Föreningshusrenovering, konditionsbedömning och planering - Hembygdsförbundets ansökningstid - Firar er förening?Läs mera »