Corona pandemins effekter på amatörteater- och revyföreningarna samlas in!

17.02.2022 kl. 11:54

Syftet med den här undersökningen är att få information om amatörteatrarnas verksamhet och hur coronapandemin och sanktionerna till påföljd av detta har påverkat amatörteatrarnas verksamhet.

Undersökningen omfattar åren 2019 (normalår), 2021 (2:a pandemiåret), början av 2022, och framtidsutsikterna. Observera att 2020 saknas och behöver inte rapporteras.

Alla svar är mycket viktiga och kommer att användas för att studera effekterna av pandemin, för att kunna delge information och för att identifiera behovet av stödåtgärder.

Ett svar/teater är önskvärt. I enkäten efterfrågas teaterns namn och kontaktperson, men svaren presenteras anonymt.

Tack för ditt svar!
Enkäten kan besvaras från 15 februari till 27 februari.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9oWCnP08uTXSV-vhgWKUUNWvZa01e3ClYTkS4qgZr1XC48A/viewform?usp=sf_link

Kallelse till vårmöte

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte onsdagen den 30 mars 2022 Läs mera »

Nominera föreningshus

Känner ni till ett välrenoverat föreningshus? Finlands Hembygdsförening vill nu åter belöna ett föreningshus.Läs mera »