Nylands svenska ungdomsförbund

Vi är en ideell organisation som jobbar med och för barn och ungdomar. Vi producerar verksamheter, kurser och evenemang och fungerar som takorganisation för våra 126 medlemsföreningar och 7 regionalt fördelade lokalförbund i Nyland.

Tillsammans förvaltar vi över 100 föreningshus i Nyland, ca 18 000 personmedlemmar och 100 000-tals talkotimmar på årsnivå. Vår rörelse är en plattform för människor med engagemang som ideellt vill jobba med och för barn och ungdomar.

Som ett av fyra landskapsförbund är NSU medlem i Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. (FSU).