Bulletinen 4/2014

 

Obs! 7.4 är deadline för ifyllandet av den elektroniska rapportblanketten. Det är av yttersta vikt att alla NSU: s medlemsföreningar fyller i den. Ifall det uppstår frågor med blanketten, kontakta Putte Isaksson 0500-616933 eller Jonas Lemberg (IT3) 050-502 1440.

Anvisningar för att fylla i rapportblanketten läs Bulletinen 4/2014