Bulletinen 13/2012

NSU arrangerar gratis busstransport och bjuder 20 nyländska UF-teaterpersoner till Teatersamlingen i Åbo 17.11Läs mera »
26.10.2012 kl. 16:04

Bulletinen 10/2012

Bidrag för teatersymposium, Renoveringsbidrag för uf-hus, produktionsstödet m.m.Läs mera »
04.09.2012 kl. 15:10

Bulletinen 5/2012

Produktionsstöd för UF- amatörteatrar. Läs mera »
02.04.2012 kl. 12:12

Uf-föreningsstöd

UF-föreningsstöd är FSU:s stödprojekt för medlemsföreningar, som inbegriper både ekonomisk och praktisk hjälp.Läs mera »
12.09.2011 kl. 15:31

Renoveringsbidrag

Finlands Hembygdsförbund (Suomen Kotiseutuliitto) utlyser understöd för renovering av föreningshus.Läs mera »
12.09.2011 kl. 15:23