Renoveringsbidrag

12.09.2011 kl. 15:23
Finlands Hembygdsförbund (Suomen Kotiseutuliitto) utlyser understöd för renovering av
föreningshus.

"Finlands Hembygdsförbund (Suomen Kotiseutuliitto) utlyser understöd för renovering av föreningshus, under förutsättning att riksdagen anslår de nödvändiga medlen i budgeten för år 201 2. Ansökan skickas till Finlands Hembygdsförbund..."
För mer information se länken; föreningshus renoveringsbidrag

Christoffer Isaksson

Uf-föreningsstöd

UF-föreningsstöd är FSU:s stödprojekt för medlemsföreningar, som inbegriper både ekonomisk och praktisk hjälp.Läs mera »
12.09.2011 kl. 15:31