Uf-föreningsstöd

12.09.2011 kl. 15:31
UF-föreningsstöd är FSU:s stödprojekt för medlemsföreningar, som inbegriper både ekonomisk och praktisk hjälp.

 

De flesta verksamheter behöver pengar för att fungera. En del kan föreningen skaffa själv genom medlemsavgifter, lotterier, basarer med mera. Men ofta räcker det inte, vilket i sin tur kan leda till att aktiviteten tynar, särskilt ifall föreningen har ett föreningshus att ansvara för. Finansieringen av framåtriktad, nyskapande verksamhet blir problematisk då alla intäkter behövs för att täcka kostnader som blott upprätthåller föreningen. Stödet till föreningarna skall stimulera till ett brett föreningsliv och aktiva föreningar.

FSU har som målsättning att både praktiskt stöda, men även ekonomiskt bistå med hjälp till de föreningar som brottas med problem och vars verksamhet minskat. Bidragen som FSU delar ut är avsedda att vara ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera de föreningar som inte längre är aktiva. Bidraget skall uttryckligen riktas till nya satsningar - inte för att finansiera existerande verksamhet!

Föreningar måste själv ansöka om att få komma med i projektet. Av FSU erhåller de först hjälp med att inventera sin verksamhet och med att planera vad föreningsstödet kunde användas till. Användningen av stödet följs upp. Målsättningen är att det tillfälliga stödet skall fungera som en positiv injektion i föreningar var man kämpar med problem men kan uppvisa en vilja att få föreningen på fötter. Satsningen förutsätter givetvis lokalt engagemang.

För att ansöka om föreningsstöd, bör föreningarna skicka en fritt formulerad ansökan där det framkommer hurudan hjälp som behövs. Ansökningarna riktas till FSU, Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors, fsu@fsu.fi. Sista inlämningsdag är 30.9.2011. Totalt beviljas 5-6 föreningar stöd. Det totala beloppet som utdelas är 10 000 euro.

Föreningsstödet möjliggörs av ett bidrag från Svenska kulturfonden.

Christoffer Isaksson

Renoveringsbidrag

Finlands Hembygdsförbund (Suomen Kotiseutuliitto) utlyser understöd för renovering av föreningshus.Läs mera »
12.09.2011 kl. 15:23